Funguje to

Schéma procesu biomasy

Způsobů, jak biomasu využít je několik a je nutné přizpůsobit je vlastnostem biomasy. Z biomasy můžeme vyrábět paliva, bioplyn nebo spalováním získat energii.