Přirozené recyklování

organických zbytků

CO JE TO KOMPOST?

Kompost je organický prostředek pro zlepšení půdy obsahující stabilizované organické látky a rostlinné živiny získaný řízeným biologickým rozkladem. Organická hmota obsažená v kompostu slouží v půdě jako významný zdroj energie a živin.

Kompostování je aerobní proces, při němž se činností mikroorganismů a makroorganismů za přístupu vzduchu přeměňuje využitelný bioodpad na stabilizovaný výstup, resp. kompost. Kompostování má tři fáze rozkladu, přeměny a syntézy.
Základní látky sledované v kompostu jsou uhlík "C" a dusík "N". Pro bakterie je uhlík zdrojem energie = jejich potrava a dusík je zdrojem pro tvorbu těl bakterií a tedy pro jejich růst a množení. Optimální poměr C:N se pohybuje 30:1

Videa a animace

Fotogalerie

Free Joomla Lightbox Gallery

Kompostování je nejsnažší a nejlevnějsí cesta pro zpracování vytříděného
biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Příklady k následování

Podívejte se, jak fungují výsledky výzkumu v praxi!

Kompostuj.cz

Kompostuj.cz

Kompostujeme v obcích
Jilemnicko-so.cz

Jilemnicko-so.cz

Komunitní kompostování
HnutiDuha.cz

HnutiDuha.cz

Kompostování ve velkém
Raskovice.cz

Raskovice.cz

Kompostování v obci

Ušetřete náklady na svoz odpadů - začněte třídit bioodpad

JAK ZAČÍT KOMPOSTOVAT

Kontakt

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Zahradní 1
664 41 Troubsko

T: +420 547 138 811

E: vupt@vupt.cz

W: www.vupt.cz/zvt

Za podpory

Stránky byly vytvořeny s podporou fondů EU – OP Vzdělání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Bioenergetika ZVT.

Logolink EU - OPVK

Ve zkratce

Kompostování je aerobní proces, při němž se činností mikroorganismů a makroorganismů za přístupu vzduchu přeměňuje využitelný bioodpad na stabilizovaný výstup, resp. kompost. Kompostování má tři fáze rozkladu, přeměny a syntézy.