Energetické plodiny

obnovitelným zdrojem energie

   Rostliny a bioenergetika

Užitek z energetických rostlin

Bio Pohonné hmoty

Pohonné hmoty

Biomasa jako obnovitelný zdroj energie v kapalné formě produkuje biopaliva pro dopravu (bionafta, olej).

Bio Elektrická energie

Elektrická energie

Spalováním biomasy, např. slámy (obilné i řepkové), se dokáže fermentačním procesem vyrobit i elektřina.

Bio Teplo

Teplo

Nejznámější, nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak využít tzv. pevnou formu biomasy, je pro vytápění.

Nejznámější energetické plodiny

Určitě některé sami znáte, aniž byste si to uvědomovali... zde představujeme ty nejvíce známé:


Potenciál pěstování

Kontakt

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Zahradní 1
664 41 Troubsko

T: +420 547 138 811

E: vupt@vupt.cz

W: www.vupt.cz/zvt

Za podpory

Stránky byly vytvořeny s podporou fondů EU – OP Vzdělání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Bioenergetika ZVT.

Logolink EU - OPVK

Ve zkratce

(Bio) Energetické plodiny jsou obnovitelným zdrojem energie, zvyšují energetickou soběstačnost regionů i státu a mohou být navíc pěstovány na tzv. ladem ležící půdě.