Hlavní cíl

Hlavním cílem projektu je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a vývoje (VaV) a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky. Propagace a popularizace VaV bude zajištěna jak systematickou přípravou pracovníků VaV, pedagogických pracovníků na základních a středních školách, tak vytvořením propagačních nástrojů pro cílovou skupinu (zejména tematické interaktivní pomůcky a soutěže). Projekt předkládá konsorcium tvořené třemi významnými univerzitami v Ostravě, Brně a Ústí nad Labem, prestižními českými i moravskými výzkumnými ústavy, Městem Velké Pavlovice a středními a základními školami z Moravskoslezského, Jihomoravského a Ústeckého kraje. Realizace projektu tedy nejen propojí organizace špičkového výzkumu s pracovišti aplikačního sektoru a veřejné správy, vytvořit odborné zázemí a pro popularizaci VaV, ale zajistí metodickou podporu popularizace VaV v oblasti bioenergetiky po celé ČR.

Obsahem projektu je:

Výše uvedených cílů bude dosaženo tím, že v projektu budou vyškoleni pracovníci partnerských institucí VaV a budou pro ně vytvořeny výukové interaktivní pomůcky; na zapojených SŠ, budou pro pedagogické pracovníky připraveny vzdělávací aktivity a exkurze a partneři budou společně realizovat popularizační akce zaměřených na podporu vzdělávání a bádání žáků ZŠ a SŠ v oblasti bioenergetiky.

Podrobnější popis aktivit projektu naleznete zde nebo si jej můžete také stáhnout.

Partnerská síť bude po dobu dvou let pořádat tematické konference a semináře, na které Vás srdečně zveme. Termínový kalendář akcí na r. 2014 je ke stažení zde.

...a jaké jsou projektové aktivity?

Čtěte více»